انگلیس، چین و روسیه را به سوء استفاده‌ابزاری از واکسن کرونا متهم کرد

انگلیس، چین و روسیه را به سوء استفاده‌ابزاری از واکسن کرونا متهم کرد

وزیر امور خارجه انگلیس با اشاره به یکی از اهداف اجلاس گروه هفت در خصوص اهدای یک میلیارد دوز واکسن کرونا به کشورهای فقیر ادعا کرد که چین و روسیه از واکسن به‌ عنوان ابزاری دیپلماتیک برای دخالت و نفوذ سیاسی استفاده می‌کنند.