آماده‌باش گارد ملی آمریکا در« واشنگتن دی‌سی» برای مقابله با خشونت طرفداران ترامپ

آماده‌باش گارد ملی آمریکا در« واشنگتن دی‌سی» برای مقابله با خشونت طرفداران ترامپ

در آستانه تظاهرات برنامه‌ریزی شده هواداران ترامپ در پایتخت همزمان با جلسه تأیید نهایی بایدن بعنوان رئیس‌‌جمهور بعدی، گارد ملی آمریکا در «واشنگتن‌ دی سی» به حالت آماده‌باش درآمد و درباره حمل هرگونه سلاح گرم هشدار داد.