نگاه پاکستان به واردات اکسیژن از ایران برای غلبه بر بحران کرونا

نگاه پاکستان به واردات اکسیژن از ایران برای غلبه بر بحران کرونا

– وزیر اطلاع رسانی پاکستان با اشاره به وضعیت دشوار پیش روی این کشور ناشی از موج سوم شیوع کرونا، گفت: پاکستان برای غلبه بر هرگونه کمبود اکسیژن در داخل‌، واردات این محصول از جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار دارد.