چین: با هر نوع ارتباط نظامی آمریکا و تایوان قاطعانه مخالفیم

چین: با هر نوع ارتباط نظامی آمریکا و تایوان قاطعانه مخالفیم

یک روز پس از تاکید “شی جین پینگ” رییس جمهوری و فرمانده کل قوا چین بر تقویت تمرینات ارتش برای تضمین پیروزی در جنگ های احتمالی، سخنگوی وزارت دفاع این کشور هم هشدار داد که هرگز اجازه تجاوز هیچ نیرویی را به میهن مقدس خود نخواهیم داد و کشورش با هرگونه ارتباط نظامی آمریکا و تایوان مخالف است.