نشست مسئولان مرزی ایران و پاکستان با تاکید بر همکاری‌های امنیتی

نشست مسئولان مرزی ایران و پاکستان با تاکید بر همکاری‌های امنیتی

– نشست مسئولان مرزی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در منطقه مرزی ‘تفتان’ (در مجاورت گذرگاه مرزی میرجاوه ایران) برگزار شد و دو طرف بر تقویت همکاری‌های امنیتی و مقابله با هرنوع وضعیت نامطلوب در مرزهای مشترک تاکید کردند.