همسر بشار اسد در معرض لغو تابعیت انگلیسی

همسر بشار اسد در معرض لغو تابعیت انگلیسی

یک شرکت حقوقی در پایتخت انگلیس اعلام کرده از اسما اسد، همسر رئیس جمهور سوریه نزد واحد جرایم جنگی پلیس حوزه این شهر شکایت کرده و این شکایت ممکن است منجر به لغو شهروندی انگلیس اسما اسد شود.