روسیه به آمریکا هشدار داد

روسیه به آمریکا هشدار داد

– نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت روسیه به آمریکا هشدار داد: واشنگتن خود را پاسخگوی هر گونه اقدام خرابکارانه علیه مسکو بداند.