حمایت جمهوریخواهان ارشد سنای آمریکا از مدیریت هاسپل در سیا

حمایت جمهوریخواهان ارشد سنای آمریکا از مدیریت هاسپل در سیا

پایگاه اینترنتی هیل گزارش کرد، جمهوریخواهان ارشد سنای آمریکا از حفظ “جینا هاسپل” در سمت فعلی مدیریتش بر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) به دنبال مطرح شدن گمانه زنی‌هایی درخصوص احتمال اخراج شدن وی توسط دونالد ترامپ حمایت کرده‌اند.