چین حمله خرابکارانه به نیروگاه نطنز را محکوم کرد

چین حمله خرابکارانه به نیروگاه نطنز را محکوم کرد

سخنگوی وزارت خارجه چین حمله خرابکارانه به تأسیسات هسته ای نظنز را شدیدا محکوم کرد و گفت: ماهیت حمله به تاسیسات هسته ای بسیار جدی است و ممکن است موجب عواقب غیر قابل پیش بینی شود. چین با این اقدامات قاطعانه مخالف است.