تسلط طالبان بر مناطق جدید و تلفات و خسارات نیروهای افغان

تسلط طالبان بر مناطق جدید و تلفات و خسارات نیروهای افغان

منابع افغان اعلام کردند، طالبان به توسعه محدوده مناطق تحت کنترل خود ادامه می‌دهد و تسلط خود را بر دو منطقه در ولایت‌های بلخ و غور مستحکم کرده است. همچنین گروه طالبان پس از به دست گرفتن شماری از شهرستان‌ها در بیانیه‌ای به جنگجویانش هشدار داده از ساختمان‌ها، تجهیزات اداری و آموزشی و سایر موارد حفاظت کنند.