۲۲ کشته در حمله داعش در نیجر

۲۲ کشته در حمله داعش در نیجر

کمتر از یک هفته پس از کشته شدن ۵۸ روستایی توسط افراد مسلح ناشناس در روستایی واقع در جنوب غرب نیجر، مردان مسلح در حمله به همین منطقه دست کم ۲۲ تن را کشتند.