نفتالی بنت نسخه‌ افراطی و نژادپرست تر از نتانیاهو

نفتالی بنت نسخه‌ افراطی و نژادپرست تر از نتانیاهو

– پس از گذشت ۱۲ سال، نخست وزیری متوالی نتانیاهو به پایان راه خود رسید و «نفتالی بنت»، رئیس حزب «یمینا» به جای وی در مهمترین و بالاترین جایگاه نظام سیاسی رژیم صهیونیستی قرار گرفت، حزب یمینا در آخرین انتخابات و در رقابت با دیگر احزاب اسرائیلی تنها موفق به کسب ۶ کرسی کنست (پارلمان) شد.