اعتراض سازمان ملل به نژادپرستی و خشونت پلیس آمریکا

اعتراض سازمان ملل به نژادپرستی و خشونت پلیس آمریکا

در یکی از گزارش‌ها و بررسی‌های سازمان ملل، قدرت‌های بزرگ جهان از جمله متحدان آمریکا از آن بابت سوابق حقوق بشری‌اش انتقاد کرده‌ و به استفاده آن از حکم اعدام، خشونت پلیس علیه آفریقایی آمریکایی‌ها و جدا کردن کودکان مهاجر از خانواده‌هایشان اشاره کرده‌اند.