تاکید دوباره مقام افغان بر پیگیری حقوق مردم فلسطین

تاکید دوباره مقام افغان بر پیگیری حقوق مردم فلسطین

نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل و رئیس کمیته پیگیری حقوق مردم فلسطین با ارائه گزارشی از مجامع بین‌المللی خواست تا اقدامات لازم را براى صلح در فلسطین که در قطعنامه‌های ملل متحد پیش بینى شده، عملى سازند.