نمایندگان برکنار شده میانماری برای خود “دولت وحدت ملی” تشکیل دادند

نمایندگان برکنار شده میانماری برای خود “دولت وحدت ملی” تشکیل دادند

کمیته‌ای از نمایندگان برکنارشده مجلس میانمار تشکیل “دولت وحدت ملی” را اعلام کرد. آنگ سان سوچی، رئیس دولت برکنارشده به عنوان مشاور ارشد حکومتی و یو وین مینت، رئیس‌جمهور پیشین به عنوان رئیس‌جمهور معرفی شده است.