ابراز نگرانی ایران از قصد آمریکا برای انجام آزمایش‌های انفجاری هسته‌ای

ابراز نگرانی ایران از قصد آمریکا برای انجام آزمایش‌های انفجاری هسته‌ای

سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین نسبت به قصد آمریکا برای انجام آزمایش های انفجاری هسته ای ابراز نگرانی و تصریح کرد که این اقدام رژیم عدم اشاعه سلاح های هسته ای و صلح و امنیت بین المللی را تضعیف می کند.