نماینده اقلیت مجلس پاکستان: امام خمینی آینده روشن ایران را تضمین کرد

نماینده اقلیت مجلس پاکستان: امام خمینی آینده روشن ایران را تضمین کرد

نماینده اقلیت هندوها در مجلس ملی پاکستان از حزب حاکم این کشور، حضرت امام خمینی (ره) را رهبری مردم پسند و مورد احترام ملت‌های آزادیخواه جهان دانست و افزود: بنیانگذار انقلاب اسلامی، ایران را به کشوری مقاوم در برابر زورگویان تبدیل و آینده روشن این کشور را تضمین کردند.