سازمان ملل: عفوهای ترامپ برای مقاطعه کاران بلک‌واتر ناقض قوانین بین‌المللی است

سازمان ملل: عفوهای ترامپ برای مقاطعه کاران بلک‌واتر ناقض قوانین بین‌المللی است

کارشناسان حقوق بشری سازمان مل امروز چهارشنبه گفتند، اقدام دونالد ترامپ در عفو کردن چهار مرد آمریکایی محکوم شناخته شده از بابت کشتن غیرنظامیان عراقی در سال ۲۰۰۷ در زمان کار به عنوان مقاطعه کار امنیتی، ناقض وظایف آمریکا تحت قوانین بین‌المللی است.