مارین لوپن خواهان ممنوعیت حجاب در سراسر فرانسه شد

مارین لوپن خواهان ممنوعیت حجاب در سراسر فرانسه شد

مارین لوپن سیاست مدار راست افراطی فرانسه و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور در کنفرانسی خبری پیشنهاد کرد “ایدئولوژی‌های اسلامگرا” ممنوع شود؛ طرحی که در عین حال شامل محدود کردن حجاب در همه اماکن عمومی هم می‌شود.