دولت صنعاء: ائتلاف عربی میادین نفتی یمن را پایگاه‌ نظامی کرده است

دولت صنعاء: ائتلاف عربی میادین نفتی یمن را پایگاه‌ نظامی کرده است

وزیر نفت دولت صنعاء اعلام کرد، کنترل ائتلاف عربی تحت امر عربستان بر بخش نفت، این کشور را از ۷۵ درصد از منابع مالی بودجه خود محروم کرده و مبالغ به دست آمده از فروش نفت یمن به بانک الاهلی در عربستان انتقال داده شده است.

سود شرکت نفتی آرامکو عربستان نصف شد

سود شرکت نفتی آرامکو عربستان نصف شد

شرکت نفت سعودی آرامکو اعلان کرد که سود سالانه ۲۰۲۰ آن با کاهش نزدیک به ۵۰ درصدی نسبت به سال پیش از آن، در پی همه گیری گسترده ویروس کرونا به ۴۹ میلیارد دلار رسیده است.