پاکستان و ایران تفاهم نامه ایجاد بازارچه های مرزی امضا کردند

پاکستان و ایران تفاهم نامه ایجاد بازارچه های مرزی امضا کردند

پاکستان و ایران امروز تفاهم نامه بازارچه های مرزی را امضا کردند. این تفاهم نامه به نمایندگی از کشور پاکستان توسط وزیر امور خارجه شاه محمود قریشی امضا شد و وزیر امور خارجه ایران دکتر جواد ظریف به نمایندگی از طرف ایرانی آن را امضا کرد.