فرمانده سوری: حمله اسرائیل به دیرالزور اقدام تکمیلی برای احیای داعش بود

فرمانده سوری: حمله اسرائیل به دیرالزور اقدام تکمیلی برای احیای داعش بود

بنا به گفته فرمانده ارتش سوریه، فعالیت جدید رژیم صهیونیستی در منطقه هم‌زمان با اقدامات اخیر داعش در قبال پایگاه‌های ارتش سوریه و مسیرهای عمومی انجام گرفت. این رویداد همچنین چند روز پس از اقدام ارتش اشغالگر آمریکا برای توسعه محدوده سنگرها و حفاظت‌های هوایی منطقه (۵۵ کم) با هدف بستن مسیر به روی مشارکت نیروی هوایی سوریه در پیگرد تروریست‌های داعش در منطقه صحرایی بود.