آغاز خروج نظامیان اریتره از تیگرای

آغاز خروج نظامیان اریتره از تیگرای

مقامات اتیوپی اعلام کردند، نیروهای اریتره که در کنار نیروهای اتیوپی در جنگ علیه رهبران متواری اقلیم می جنگیدند، خروج از اقلیم تیگرای را شروع کردند.