پاکستان نیازمند کمک های نظامی آمریکا نیست

پاکستان نیازمند کمک های نظامی آمریکا نیست

پاکستان که این روزها برای تدوین بودجه سال مالی جدید خود به شدت تحت فشار صندوق جهانی پول برای پذیرفتن شرایط این نهاد است، گفت: اسلام‌آباد نیازمند کمک‌های نظامی واشنگتن نیست و هیچ تصمیمی نیز برای کسب امتیاز از صندوق بین المللی پول ندارد.