کاهش رضایت از نخست‌وزیر ژاپن به خاطر نحوه پاسخ به کووید ۱۹

کاهش رضایت از نخست‌وزیر ژاپن به خاطر نحوه پاسخ به کووید ۱۹

نظرسنجی روزنامه “یومیوری” روز دوشنبه نشان داد میزان رضایت از “یوشیهیده سوگا”، نخست‌وزیر ژاپن به خاطر نارضایتی از نحوه رسیدگی او به همه‌گیری کووید ۱۹، پایین آمده و در حال حاضر حدود نیمی از مردم ژاپن از دولت او ناراضی هستند.