رکورد زنی انتخاباتی عمران خان

رکورد زنی انتخاباتی عمران خان

نخست وزیر سابق پاکستان در ۷ منطقه مختلف انتخاباتی شخصاً نامزد شده و به این ترتیب رکورد جدیدی در تاریخ پاکستان ثبت کرده است.