نواز شریف به پاکستان بر می گردد

نواز شریف به پاکستان بر می گردد

نخست وزیر سابق پاکستان که در زمان حکومت عمران خان به فساد مالی محکوم شده و به بهانه بیماری از پاکستان رفته بود قصد بازگشت به کشورش را دارد.