نخست وزیر انگلیس مشاور ارشدش را اخراج کرد

نخست وزیر انگلیس مشاور ارشدش را اخراج کرد

بر اساس گزارش گاردین، بوریس جانسون دستور به اخراج فوری دومینیک کامینگز، دستیارش از دولت بعد از آنکه او به گزارش دادن علیه این نخست وزیر انگلیس متهم شد، داده است؛ پایانی دراماتیک برای یک دوره پرتلاظم که سبب ایجاد خلاء در قلب دولت شده است.