نایجل فاراژ: هیچ کس کاریزمای ترامپ را ندارد

نایجل فاراژ: هیچ کس کاریزمای ترامپ را ندارد

نایجل فاراژ، بنیانگذار حزب بریگزیت انگلیس نشست نیم ساعته روز دوشنبه خود با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در محل اقامتگاه وی در مارالاگو را یک “نشست دوستان” خواند که متمرکز بر عناوین مرتبط با شاهزاده فیلیپ و ملکه انگلیس، روند توزیع واکسن در انگلیس و انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ آمریکا در کنار مسائل دیگر بوده است.