ظریف:عدم پرداخت سهم ایران در سازمان ملل درشرایط خارج از کنترل بوده است

ظریف:عدم پرداخت سهم ایران در سازمان ملل درشرایط خارج از کنترل بوده است

– وزیر امور خارجه ضمن رد اطلاعیه تعلیق حق رای ایران در سازمان ملل اعلام کرد: منشور ملل متحد این اختیار را به مجمع عمومی می‌دهد که تصمیم بگیرد عدم پرداخت سهم مالی ناشی از شرایطی خارج از کنترل عضو بوده و در این صورت آن کشور همچنان حق رای دادن خواهد داشت.