دست آمریکا پشت خشونت‌های ناصریه عراق

دست آمریکا پشت خشونت‌های ناصریه عراق

به دنبال حملات نظامی مکرر ماه های اخیر به کاروان های نظامی و پشتیبانی آمریکایی ها و همچنین مراسم های باشکوه گرامیداشت فرماندهان شهید در استان های جنوب و مرکز عراق، حوادث خشونت بار ناصریه به فاصله کوتاهی از این اتفاقات رقم خورده است.