آزادی زاغری و کارت سوخته رسانه‌های انگلیس

آزادی زاغری و کارت سوخته رسانه‌های انگلیس

خبر پایان محکومیت و آزادی نازنین زاغری، محافل رسانه‌ای انگلیس را با کارت سوخته و نخ‌نمای ارتباط این پرونده با طلب قانونی ۴۰۰ میلیون دلاری ایران از دولت لندن در پرونده تانک‌های «چیفتن» مواجه ساخت و شوکه کرد.