حسان دیاب خطاب به سعودی: تحریم میوه لبنان راه مبارزه با مواد مخدر نیست

حسان دیاب خطاب به سعودی: تحریم میوه لبنان راه مبارزه با مواد مخدر نیست

نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان در اولین واکنش رسمی به تصمیم عربستان برای منع واردات میوه و سبزیجات از کشورش ،گفت: عربستان سعودی و همه کشورهای حاشیه خلیج فارس می دانند که جلوگیری از ورود محصولات لبنانی راه حل از بین بردن قاچاق مواد مخدر نیست.