روسیه مین پرنده ساخت

روسیه مین پرنده ساخت

روسیه پهپادهای سریع السیر ساخته است که می توانند نقش مین پرنده را ایفا کرده و پهپادهای دشمن را نابود کنند.