دولت صنعاء: ائتلاف عربی میادین نفتی یمن را پایگاه‌ نظامی کرده است

دولت صنعاء: ائتلاف عربی میادین نفتی یمن را پایگاه‌ نظامی کرده است

وزیر نفت دولت صنعاء اعلام کرد، کنترل ائتلاف عربی تحت امر عربستان بر بخش نفت، این کشور را از ۷۵ درصد از منابع مالی بودجه خود محروم کرده و مبالغ به دست آمده از فروش نفت یمن به بانک الاهلی در عربستان انتقال داده شده است.