مورالس: سردار سلیمانی مدافع حق حاکمیت ملت‌ها در برابر تجاوز خارجی بود

مورالس: سردار سلیمانی مدافع حق حاکمیت ملت‌ها در برابر تجاوز خارجی بود

«اوو مورالس» رئیس‌جمهوری پیشین بولیوی با اشاره به سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی گفت: شهید سلیمانی مدافع حق حاکمیت ملت‌ها در برابر تجاوز خارجی بود و تاکید کرد که بولیوی در تکریم از این فرمانده در کنار مردم ایران قرار دارد.