رشد تولید موادمخدر صنعتی در افغانستان نگران‌کننده است

رشد تولید موادمخدر صنعتی در افغانستان نگران‌کننده است

– دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از رشد فزاینده تولید موادمخدر صنعتی در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت: اگر تولید این نوع موادمخدر به ویژه شیشه در آن کشور استمرار یابد، کشورهای منطقه و اروپایی را شدیداً تحت تاثیر قرار می‌دهد.