دیپلماسی پارلمانی؛دستورکار تهران-اسلام‌آبادبرای دستیابی به منافع مشترک

دیپلماسی پارلمانی؛دستورکار تهران-اسلام‌آبادبرای دستیابی به منافع مشترک

رئیس مجلس ملی پاکستان توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران به ویژه افزایش همکاری‌های پارلمانی، تجاری و منطقه‌ای را از اهداف مشترک دو کشور همسایه و بنیانگذاران سازمان اکو عنوان کرد و گفت: تقویت دیپلماسی پارلمانی میان تهران و اسلام‌آباد به دستیابی به منافع مشترک کمک می‌کند.