لزوم دیپلماسی فراگیر تهران-اسلام‌آبادبرای مناسبات امنیتی،تجاری وفرهنگی

لزوم دیپلماسی فراگیر تهران-اسلام‌آبادبرای مناسبات امنیتی،تجاری وفرهنگی

– اندیشمندان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان همچنین شخصیت‌های سیاسی دو کشور مشترکات دو همسایه مسلمان را عاملی قوی برای تحکیم مناسبات راهبردی و همه جانبه دانسته و تاکید کردند: دیپلماسی فراگیر میان تهران و اسلام‌آباد برای توسعه همکاری‌های امنیتی، تجاری و فرهنگی ضروری است.