عربستان همه مرزهای خود را برای یک هفته بست

عربستان همه مرزهای خود را برای یک هفته بست

عربستان سعودی یکشنبه شب اعلام کرد که مرزهای زمینی، دریایی و هوایی این کشور را به دنبال شیوع گونه جدیدی از ویروس کرونا در کشورهای غربی از جمله انگلیس به صورت موقت بسته است.