انتقاد دفتر حقوق بشر سازمان ملل از سوئیس به خاطر ممنوعیت پوشش صورت زنان مسلمان

انتقاد دفتر حقوق بشر سازمان ملل از سوئیس به خاطر ممنوعیت پوشش صورت زنان مسلمان

پس از آنکه رای‌دهندگان سوئیسی ممنوعیت را بر پوشش‌های چهره همچون برقع و نقاب که بعضا زنان مسلمان استفاده می‌کنند، تایید کردند، دفتر حقوق بشر سازمان ملل نگرانی خود را از پیوستن بالقوه سوئیس به جمع کشورهایی که در آنها “تبعیض فعالانه علیه زنان مسلمان” قانونی است، ابراز کرد.

مارین لوپن خواهان ممنوعیت حجاب در سراسر فرانسه شد

مارین لوپن خواهان ممنوعیت حجاب در سراسر فرانسه شد

مارین لوپن سیاست مدار راست افراطی فرانسه و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور در کنفرانسی خبری پیشنهاد کرد “ایدئولوژی‌های اسلامگرا” ممنوع شود؛ طرحی که در عین حال شامل محدود کردن حجاب در همه اماکن عمومی هم می‌شود.