همواره اراده ایران و مقدونیه شمالی توسعه روابط دوجانبه بوده است

همواره اراده ایران و مقدونیه شمالی توسعه روابط دوجانبه بوده است

– سفیر آکردیته ایران در مقدونیه شمالی تاکید کرد: روابط ایران و مقدونیه شمالی دوستانه و توأم با احترام متقابل بوده و همواره عزم و اراده دو کشور در جهت توسعه و گسترش روابط دوجانبه در حوزه‌های مختلف استوار بوده است.