فلسطین: جامعه جهانی اسرائیل را وادار به پیروی از قوانین کند

فلسطین: جامعه جهانی اسرائیل را وادار به پیروی از قوانین کند

ریاض المالکی وزیر خارجه فلسطین روز سه‌شنبه با تاکید بر ضرورت مقابله با تلاش‌های رژیم صهیونیستی در نابودی هویت فلسطینیان، از جامعه جهانی خواست که این رژیم را وادار به پیروی از قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های آن کند.