مقام آمریکایی: ترکیه برای حضور در سوریه از حمایت آمریکا و اروپا برخوردار است

مقام آمریکایی: ترکیه برای حضور در سوریه از حمایت آمریکا و اروپا برخوردار است

فرستاده پیشین سازمان ملل در امور سوریه با تکرار خواسته رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه ایران باید نیروهای خود را از سوریه بیرون ببرد، مدعی شد، روسیه در «باتلاق» سوریه گرفتار شده است و از اشغالگری ترکیه در سوریه حمایت کرد.