اعتراض صهیونیست‌ها به رئیس این رژیم در پی مکلف کردن نتانیاهو برای تشکیل کابینه

اعتراض صهیونیست‌ها به رئیس این رژیم در پی مکلف کردن نتانیاهو برای تشکیل کابینه

همزمان با برگزاری تظاهرات علیه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، تعدادی از معترضان نیز مقابل اقامتگاه رئیس این رژیم تجمع کرده و به تصمیم وی برای تعیین کردن نتانیاهو به‌عنوان مأمور تشکیل کابینه اعتراض کردند.