رئیس جمهور تایوان: ممکن است تامین کننده سلاح برای غرب شویم

رئیس جمهور تایوان: ممکن است تامین کننده سلاح برای غرب شویم

رئیس جمهور تایوان امروز سه شنبه گفت، این کشور ممکن است تبدیل به یک تامین کننده سلاح برای کشورهای غربی شود و به تحسین از ارتقای قابلیت طراحی سلاح در این جزیره به هنگام افتتاح یک کشتی جنگی پیشرفته مجهز به موشک و یک کشتی مین گذار جدید پرداخت.