نویسنده مصری: سازشکاران عرب ۱۱جنایت با عنوان جعلی صلح مرتکب شدند

نویسنده مصری: سازشکاران عرب ۱۱جنایت با عنوان جعلی صلح مرتکب شدند

– «عبدالله الأشعل» نویسنده مصری در مقاله‌ای با اشاره به سخنان مقامات ۶ کشور عربی سازشکار با رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه توافق آنها موجب برقراری صلح در فلسطین و منطقه خواهد شد، نوشت که این کشورها با استفاده از عنوان جعلی «صلح» مرتکب ۱۱ جنایت شده‌اند.