علت توقیف کشتی کره‌ای فنی است/ ایران به آلوده کردن دریا حساس است

علت توقیف کشتی کره‌ای فنی است/ ایران به آلوده کردن دریا حساس است

– سخنگوی وزارت امور خارجه توقیف کشتی کره‌ای را فنی دانست و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هم مانند سایر کشورها نسبت به تخلفات مشابه و به ویژه آلوده کردن محیط زیست دریایی حساسیت دارد و در چارچوب قوانین با آن برخورد می‌کند.