نشست شورای امنیت در مورد صحرای غربی

نشست شورای امنیت در مورد صحرای غربی

بعد از اقدام رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن حاکمیت مراکش بر منطقه مورد مناقشه صحرای غربی؛ مسئولان ارشد در سازمان ملل روز دوشنبه شورای امنیت را در جریان مساله صحرای غربی قرار دادند.