یک گروه حقوق بشری: شرکت اسرائیلی با ارتش میانمار در کشتارجمعی اقلیت روهینجا همدست است

یک گروه حقوق بشری: شرکت اسرائیلی با ارتش میانمار در کشتارجمعی اقلیت روهینجا همدست است

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که یک شرکت رژیم صهیونیستی به میانمار در احداث شرکت ارتباطات و انتشار تبلیغات علیه مسلمانان کمک کرده است؛ اقدامی که در حمله وحشیانه به اقلیت مسلمان روهینجا نقش بسزایی داشته است.

انتخابات میانمار زیر سایه کرونا و سرکوب مسلمانان روهینگیا

انتخابات میانمار زیر سایه کرونا و سرکوب مسلمانان روهینگیا

انتخابات پارلمانی میانمار روز گذشته در حالی برگزار شد که بسیاری از مردم و اقلیت های قومی از جمله مسلمانان روهینگیا از حق رای محروم شده بودند و از سویی با توجه به ضربات کرونا بر اقتصاد این کشور، کارشناسان معتقدند قدرت حزب حاکم به ریاست “آنگ سان سوچی” در پارلمان کاهش خواهد یافت.