شکایت مسلمانان اتریش به دادگاه علیه “نقشه اسلام”

شکایت مسلمانان اتریش به دادگاه علیه “نقشه اسلام”

دولت اتریش از نقشه اسلام سیاسی در اینترنت رونمایی کرد. این اقدام مقام‌های اتریشی، اعتراض انجمن‌ها و نهادهای اسلامی را برانگیخت. آنها می‌گویند دولت برای “برچسب زدن” به همه مسلمانان به عنوان یک “خطر” این برنامه را طرح کرده است.